УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «FORFİTNESSUA.COM» Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження. Інтернет-магазин «FORFİTNESSUA.COM», піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом - «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом Інтернет-магазину https://forfitnessua.com, далі по тексту - «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину Forfitnessua.com», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними. 1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи (суб'єкту персональних даних). 1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави. 1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину « FORFİTNESSUA.COM »- особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину. 1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. 1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. 2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 2.1. Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину «FORFİTNESSUA.COM» і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою. 2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв'язку, включа я надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди. 2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін. 2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією: 2.4.1. ПІБ Користувача; 2.4.2. контактний телефон Користувача; 2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail); 2.4.4. адреса доставки Товару; 2.4.5. місце проживання Користувача. 3.МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 3.1. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину «FORFİTNESSUA.COM» використовує для таких цілей: 3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином «FORFİTNESSUA.COM». 3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки; 3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів; 3.1.4. зв'язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача; 3.1.5. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг; 3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються ТМ «FORFİTNESSUA.COM», про рекламні акції, що проводяться ТМ «FORFİTNESSUA.COM», відповідей на запити, а також виконання ТМ «FORFİTNESSUA.COM» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг); 3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних. 4.КАТЕГОРІІ ЗІБРАНИХ ДАНИХ 4.1.Категоріі Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів. 4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні. Якщо не вказано інше, сайт https://forfitnessua.com використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві. 4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику. 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину «FORFİTNESSUA.COM», включаючи доставку Товару. 6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ 6.1. Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти адміністарції сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті. 7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE 7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом. 7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід. 8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 8.1. Інтернет-магазин «FORFİTNESSUA.COM» приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайті Інтернет-магазину «FORFİTNESSUA.COM». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе. 8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином. Користувач обізнаний про те, що адміністарції сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади. 9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА 9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних. 9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса). 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ 10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача. 10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором публічної оферти (надалі – Договір) – ФОП Озел Бакі УКРАЇНА, 65496, ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛИМАНКА , Ж/М "ДРУЖНИЙ" ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, БУД. 3-/2, КВ. 105 Продавці, які здійснюють продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://forfitnessua.com , з одно боку, і будь-яка особа, яка має намір придбати Товар, зображення якого розміщено на відповідних сторінках Веб-сайту https://forfitnessua.com – Покупець, з іншого боку, разом іменовані – Сторони, приймають умови даного Договору про наступне: 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 1. Договір публічної оферти – публічна пропозиція Продавця, яка розміщена на Веб-сайті https://forfitnessua.com, адресована невизначеному колу осіб з метою укладання Договору купівлі-продажу Товару в порядку та умовах, визначених даною офертою. 2. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщенні на Веб-сайті https://forfitnessua.com, шляхом оформлення замовлення. 3. Замовлення – належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://forfitnessua.com заявка Покупця, яка адресується Продавцю на купівлю та доставку Товару за вказаною Покупцем адресою. 4. Товар – перелік матеріальних об’єктів, розміщений на Веб-сайті https://forfitnessua.com з метою його подальшого продажу, із зазначенням назви, ціни, опису характеристик та інформацією щодо наявності. 5. Клубна карта - документ, який має персональний номер і надає власнику право на участь в бонусних програмах і отримання інших додаткових послуг при здійсненні покупок в магазинах FORFİTNESSUA.COM або інтернет-магазині, який має необмежений строк користування . 6. Гарантійний термін - це термін, протягом якого виробник (продавець) приймає на себе зобов'язання здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. 7. Термін служби – календарний строк використання продукції за призначенням, протягом якого виробник гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини , який дорівнює гарантійному терміну. 8. Партнер Продавця – суб’єкт підприємницької діяльності, визначений Продавцем, який може виконувати зобов’язання Продавця на користь Покупця в обсязі, визначеному Продавцем. У випадку виконання/часткового виконання зобов’язання Партнером Продавця, Покупець приймає таке виконання як зобов’язання, виконане Продавцем. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://forfitnessua.com, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього грошові кошти. 2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб. 2.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України. 2.4. Фотографії Товару можуть дещо відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості передачі кольорів та відтінків різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Веб-сайт https://forfitnessua.com. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Оновлення інформації, розміщеної на Веб-сайті https://forfitnessua.com, проводиться щодня. 3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 3.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://forfitnessua.com шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Додати в кошик» або за допомогою менеджера Інтернет-магазину за умови надання особистого номеру мобільного телефону в розділі «Купити в один клік» на який в подальшому телефонує менеджер Інтернет-магазину та оформлює замовлення. 3.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом телефонного дзвінка або направленням відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. 3.3. За умови відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення. 4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Веб-сайті https://forfitnessua.com Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, яка вказується на Веб-сайті https://forfitnessua.com при оформленні Замовлення в момент його розміщення. 4.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару. 4.3. При оформленні Замовлення Покупцем на Веб-сайті https://forfitnessua.com оплата за товар здійснюється після заповнення Форми замовлення через систему portmone . При виборі способу оплати післяплата, оплата замовлення здійснюється при його отриманні. 4.4. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів у повному розмірі на рахунок Продавця. 4.5. Відправка та доставка Замовлення здійснюється після повної оплати Замовлення з боку Покупця відповідно до п. 4.4. даного Договору (за умови вибору способа оплати передплата). 5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ 5.1. Доставка придбаного Товару на Веб-сайті https://forfitnessua.com здійснюється компанією «Нова пошта» по території України на вказану Покупцем адресу або відповідне відділення Нової пошти. 5.2. Продавець відправляє замовлений Товар від 3-х робочих днів з моменту здійснення оплати Покупцем. Продавець не несе відповідальності за терміни доставки, якщо протягом пяти днів з моменту отримання коштів від Покупця, передав Товар компанії «Нова пошта» для доставки Покупцю. 5.3. У випадку придбання Товару Покупцем на суму більше 1000 грн, доставка Товару Покупцю здійснюється безкоштовно. У всіх інших випадках витрати за доставку Замовлення (Товару) покладаються на Покупця. 5.4. Повернення Товару Покупцем здійснюється за його рахунок. У випадку повернення Товару неналежної якості, після встановлення даної обставини, Продавець зобов’язується компенсувати Покупцю вартість повернення, протягом п’яти днів з моменту отримання відповідної вимоги Покупця, на підставі наданих документів, що підтверджують такі витрати. 8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 8.1. Покупець має право протягом 14 днів повернути Товар належної якості, за умови якщо збережено: його товарний вигляд, споживчі властивості, оригінальна фабрична упаковка, ярлики, чек. Товар, який має сліди використання – поверненню не підлягає (сліди використання - будь-які зміни в товарі, що свідчать про його експлуатації за призначенням). 8.2. При поверненні Товару належної якості Покупець має право розірвати договір та одержати назад грошові кошти у розмірі вартості повернутого Товару. Повернення коштів Покупцю здійснюється Продавцем та/або Партнером Продавця. Повернення коштів,, здійснене Партнером Продавця Покупець приймає як виконання зобов’язання Продавцем. 8.2.1. При поверненні Товару Покупцеві необхідно відправити на адресу, яка вказана у бланку повернення:  заповнений бланк Заяви на повернення Товару, який попередньо необхідно завантажити з Веб-сайту https://forfitnessua.com;  Товар;  упаковка;  розрахунковий документ;  чек. 8.3. Не підлягають поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України« Про захист прав споживачів »від 19.03.1994 р № 172, зокрема: білизна натільна, рукавиці, шкарпетки, купальні костюми, шапочки для плавання. 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 9.1. Продавець зобов’язаний: 9.1.1. Виконати Замовлення Покупця у разі надходження від останнього оплати у повному розмірі. 9.1.2. Передати Покупцю Товар належної якості згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://forfitnessua.com , оформленим Замовленням і умовами даного Договору, а також надати інформацію про Товар. 9.2. Продавець має право: 9.2.1. Змінювати ціну Товару, розміщеному на Веб-сайті https://forfitnessua.com в односторонньому порядку з наступним повідомленням Покупця для одержання підтвердження або анулювання Замовлення. 9.2.2. Призупинити виконання своїх зобов’язань у випадку порушення Покупцем умов даного Договору. 9.3.Покупець зобов’язаний: 9.3.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору. 9.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://forfitnessua.com . 9.3.3. При отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві. 9.3.4. Нести повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем. 9.4. Покупець має право: 9.4.1. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 9.4.2. Оформити замовлення на будь-який Товар, розміщений на Веб-сайті https://forfitnessua.com 9.4.3. Повернути Товар на умовах, зазначених у Розділі 8 даного Договору. 9.4.4. На отримання від Продавця повної, достовірної, своєчасної інформації про Товар, а також про правила його експлуатації. 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 12.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством. 12.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. 12.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права. 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 13.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.). 13.2. Акцептуванням даного Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://forfitnessua.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://forfitnessua.com . 13.3. Для цілей, передбачених пунктом 13.2. даного Договору, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер. 13.4. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну, передавати третім особою з метою їх подальшої обробки в межах цілей зазначених у п. 13.2. даного Договору. 13.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець самостійно несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. 14. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ 14.1. Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутого Товару, обробки Продавцем належним чином заповненої Покупцем заяви на повернення щодо товару та підтвердження наявності підстав для повернення. 14.2. Строк та спосіб повернення Покупцю коштів визначається Продавцем згідно чинного законодавства. 14.3. Для повернення коштів Покупець має право зазначити дані банківської карти в Особистому кабінеті. 14.4. Якщо інше не зазначене Продавцем або не погоджене Покупцем та Продавцем, кошти за повернутий Товар перераховуються Продавцем/Партнером Продавця на банківську карту, з якої була здійснена оплата даного Товару. 14.5. В Особистому кабінеті тільки одна банківська карта, вона є основною. Всі дані картки захищені - forfitnessua.com не доступна ця інформація. Їх зберігання і обробка відбувається на стороні наших партнерів, які пройшли аудит PCI DSS, отримали відповідний сертифікат і гарантують захищеність даних.

Правила повернення

Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Повернення товару належної якості можна здійснити протягом 14 - ти днів з моменту отримання замовлення, якщо товар не був у використанні , збережено усі бірки, коробку ( для взуття) або упаковку. Для того, щоб повернути товар потрібно: В особистому кабінеті на сайті forfitness.ua оформити повернення на товар, який хочете повернути або заповнивши заяву, яка надійшла Вам разом з товаром. Упакувати ТОВАР в оригінальну упаковку в повній комплектації ( бірка, коробка для взуття; видаткова накладна, якщо товар був отриманий післяплатою ) Відправити товар Новою Поштою адресу відправки уточняйте у менеджера. (Звіряйте дані для відправки товару на відділенні Нова Пошта Оплата за пересилку: пересилка товару здійснюється за наш рахунок у випадку повернення товару неналежної якост пересилка здійснюється за рахунок клієнта, якщо відправляється товар належної якості (не підійшов по фасону, моделі, розміру, кольору, тощо). Повернення обробляється від 3-х робочих днів з моменту надходження товару на склад, за умови, що покупцем виконані всі умови повернення товару. Повернення коштів за товар здійснюється автоматично на банківську карту, з якої товар був оплачений або автоматично за реквізитами основної банківської карти, вказаної у вашому особистому кабінеті, якщо товар оплачений післяплатою . Переконайтесь, що реквізити банківської карти вказані правильно. Не рекомендується використовувати для повернення коштів банківську карту, відкриту для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії або інших соціальних виплат, якщо товар, який повертається, ви оплачували не з цієї карти. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню. До товарів які не підлягають поверненню, відносяться: Предмети сангігієни (які безпосередньо торкаються тіла,шапочки для плавання) Пуховики (перо-пухові вироби) Рукавички Білизна натільна (термобілизна, білизна, купальники) Шкарпетки Антифог Правила пакування товару на повернення: Акуратно скласти речі в пакет або коробку. Речі повинні бути запаковані відповідно до розміру пакета, в якому вони були відправлені. Не приймаються речі, які втратили свій товарний вигляд. Ми не зможемо прийняти повернення в таких випадках: Минуло 14 днів з моменту отримання товару на пошті За відсутності оформленого повернення в особистому кабінеті Неповній комплектації повернення: відсутності упаковки, в якій товар був доставлений, бірок, етикеток та ін.